Golfové balíčky
Horní menu golf next O nás golf next Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecně

1.1. Provozovatel – provozovatel portálu Golfovehry.cz je společnost Golf Europe, s.r.o. se sídlem Kováků 1141/11, 150 00, Praha – Smíchov. Korespondenční adresa: Drtinova 10, 150 00, Praha – Smíchov.

1.2. Partner - Ubytovací zařízení nebo Cestovní kancelář, které provozují ubytovací prostor, nebo realizují zájezd, poskytují Zákazníkovi služby podle Objednávky uzavřené mezi Provozovatelem portálu a Zákazníkem.

1.3. Zákazník – osoba, která si objedná golfový pobyt, zájezd, balíček či další služby nabízené Partnerem.

1.4. Balíček – zájezd, kurz, pobyt, golfový balíček, trénink, dětský tábor či jiná uzavřená služba dle nabídky na internetovém portálu www.golfovehry.cz

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Provozovatelem, Partnerem a Zákazníkem.

2.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Partnerem se dále vedle těchto VOP řídí smlouvou o zprostředkování, smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.golfovehry.cz. Provozovatel může uzavřít se Zákazníkem Cestovní smlouvu mezi Zákazníkem a Partnerem, je-li k této činnosti Partnerem zmocněn. Zákazník má právo požadovat prokázání této skutečnosti.

3. Proces objednání služeb a jejich úhrady

3.1. Objednání

Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu odesláním poptávkového formuláře. Provozovatel ověří u Partnera volnou kapacitu v termínu, který Zákazník požaduje a sdělí Zákazníkovi informace o dostupnosti a konkrétní ceně pobytu pro vybraný termín. Závazné objednání služby nastává v okamžiku telefonického nebo písemného potvrzení objednávky Zákazníkem a současně s úhradou ceny služby.

3.2. Cena služby

Cena služby je určována Partnerem, Provozovatel cenu služby nenavyšuje. Cena je závislá na vybraném balíčku, termínu, počtu osob a dalších parametrech, které zadává Zákazník v poptávce. Poskytovatel před závazným potvrzením informuje Zákazníka o konečné ceně, po jejím odsouhlasení a uhrazení na účet Provozovatele dojde k závazné objednávce služeb.

3.3. Platební podmínky

Platba za objednané služby se provádí před nástupem na pobyt. Poskytovatel vyzve Zákazníka k úhradě objednávky. Úhrada je možná převodem nebo složením hotovosti na účet Poskytovatele. Úhradu je možné provést i dalšími online prostředky pomocí platebního systému PayU (kreditní a debetní karta, eKonto apod.) nebo osobně v kanceláři Provozovatele.

4. Storno podmínky a reklamace

4.1. V případě zrušení Objednávky zákazníkem jsou (pokud nebyl zákazník informován jinak) uplatněny následující storno – podmínky:

• 20% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po úhradě platby za pobyt nebo její zálohy až do 36 dne před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.

• 50% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 35 do 11 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.

• 80% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 10 do 4 dnů před datem nástupu, minimálně však 500,-Kč.

• 100% celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 dnů před datem nástupu, v případě nenastoupení pobytu, či v případě přerušení pobytu, minimálně však 500,-Kč.

4.2. Storno podmínky pro vydané dárkové poukazy:

1. Po vystavení je dárkový poukaz nepřenosný a může s ním nakládat jen osoba, na jejíž jméno byl vystaven. Pro případné změny na „DP” nás kontaktujte.

2. Platnost „DP” je omezena na jeden kalendářní rok.

3. „DP” je po vystavení nevratný a nelze za něj požadovat finanční náhradu.

4. Pokud je cena balíčku vyšší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v ceně je možno doplatit. V případě, že je cena balíčku nižší, než hodnota dárkového poukazu, rozdíl v hodnotě se neproplácí.

4.3. Reklamace

1. Reklamace kvality ubytování a služeb poskytnutých Partnerem se provádí přímo u Partnera, poskytovatele golfového balíčku.

2. Reklamace služeb Poskytovatele je možná písemně elektronicky na emailové adrese info@golfeurope.cz nebo korespondenčně na adrese Poskytovatele.

4.4. Rozhodné právo

1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Zpracování osobních údajů

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

6. Platnost a účinnost

6.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2011 Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.
Golfový magazín

Vše o golfu na jednom místě. Golfový magazín, mapa hřišť, soutěže a další informace o golfu.

Golfové slevy

Golfové Slevy přináší hráčům další možnost, jak ještě více ušetřit. Golfové tréninky, fee, balíčky, vybavení.

Golfové balíčky

Golfové balíčky na serveru GolfoveHry.cz přináší spoustu možností jak hrát golf u nás i v zahraničí.

Golfový obchod

Internetový a kamenný obchod s golfovým vybavením. Golfové sety, hole, vozíky, míčky, trička, bundy, boty a další.

Golfové členství

Nevíte kde získat nejvýhodnější členství? Srovnejte si různé nabídky na serveru s kompletní nabídkou.

* takto označené ceny jsou přepočtené z cen zadaných v Eurech dle kurzu ČNB a konečná cena bude stanovena dle kurzu v den uzavření objednávky.
© 2009–2014 GolfEurope.cz | All rights reserved | Developed by Makovic.net